هر موقعیت جدید، نیازمند معماری جدید است. “ژان نوول”
در حال افزودن به سبد ...
30 ساعت
مدت زمان دوره
توضیحات دوره
Autocad دو بعدی
مواردی که در دوره آموزشی اتوکد یاد می گیریم :
 • چگونه در اتوکد نقشه معماری ترسیم کنیم ؟
 • آشنایی با محیط اتوکد و نحوه کار در آن
 • ابزارهای ترسیمی و ویرایشی
 • نحوه به کارگیری ابزارهای اتوکد در ترسیم پلان ساختمان
 • نحوه به کارگیری ابزارهای اتوکد در ترسیم برش ساختمان و دستگاه پله
 • نحوه به کارگیری ابزارهای اتوکد در ترسیم نما
 • نحوه به کارگیری ابزارهای اتوکد در ترسیم سایت پلان و محوطه
 • نحوه آلبوم بندی نقشه ها
 • اندازه گذاری نقشه ها
 • نحوه چاپ نقشه ها و خروجی گرفتن از نقشه ها چگونه در اتوکد حرفه ای کار کنیم ؟
 • آشنایی با ابزارهای جدید اتوکد
 • قابلیت های کاربردی اتوکد جهت ترسیم سریع تر نقشه ها
 • پلاگین های کاربردی در اتوکد