هر موقعیت جدید، نیازمند معماری جدید است. “ژان نوول”
در حال افزودن به سبد ...
36 ساعت
مدت زمان دوره
توضیحات دوره
نقشه کشی فاز یک معماری
مواردی که در دوره نقشه کشی فاز یک معماری یاد می گیریم :
 • ابزارها و وسایل مورد نیاز نقشه کشی
 • نحوه گونیا کردن و نصب کاغذ روی میز نقشه کشی
 • خطوط کاربردی و نحوه ترسیم در نقشه ها
 • شناخت مقیاس و روش بکارگیری آن در نقشه ها
 • شناخت پلان و اصول ترسیم پلان
 • شناخت پله و اصول ترسیم دستگاه پله های رایج ساختمانی
 • اصول ترسیم پلان ساختمان های چند طبقه
 • شناخت برش ساختمان و اصول ترسیم برش
 • اصول ترسیم برش دستگاه پله های رایج ساختمانی
 • نحوه کدگذاری ارتفاعی ساختمان
 • شناخت نمای ساختمان و اصول ترسیم نما
 • شناخت سایت پلان و اصول ترسیم سایت پلان
 • نحوه آلبوم بندی نقشه های معماری فاز یک