تفاوت میان معماری خوب و بد، مدت زمانی است که در آن سپری می کنیم. “دیوید چیپرفیلد”
در حال افزودن به سبد ...
48 ساعت
مدت زمان دوره
توضیحات دوره
طراحی لرزه ای سازه ها
طراحی لرزه‌ای سازه‌ها مشتمل بر مباحث طراحی سازه‌های فولادی و بتنی در برابر زلزله است. هدف اصلی از آموزش این درس، پرورش مهندس طراح محاسب ‌است، بنابراین در بخش‌های فلسفه طراحی، رفتار لرزه‌ای سازه و مرور بندهای آیین‌نامه‌ای، سعی بر این ‌است که نکات کلیدی و اطلاعات پایه به اختصار آورده شود. محتوای درس به گونه‌ای خواهد بود که مفاهیم فلسفی، مبانی تئوری، شناخت رفتار لرزه‌ای، نحوه محاسبات طراحی و قضاوت مهندسی برای یک مهندس عمران یا کارشناس‌ارشد سازه امکان پذیر باشد. به دلیل لرزه‌خیز‌بودن کشور عزیز ما ایران، موضوع این درس از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به شدت مورد نیاز مهندسین عمران کشور ما است و امید است این دوره تاثیر مثبتی در کاهش خطرات مالی و جانی ناشی از زلزله داشته باشد