معماری، بازی قاعده ­مندی از کاربرد صحیح و باشکوه فرم­ ها در زیر نور است. “لو کوربوزیه”
در حال افزودن به سبد ...
30 ساعت
مدت زمان دوره
توضیحات دوره
شرايط عمومي پيمان و مديريت ادعا
دوره شرايط عمومي پيمان و مديريت ادعا شامل:
  • شناسايي ادعا
  • كمي سازي ادعا
  • پيشگيري از ادعا
  • توافق و حل ادعاهاي مطرح شده (Claim Management)
  • نكات كاربردي و تخصصي در حوزه شركت در مناقصات و مزايده ها
  • انعقاد قراردادها
  • استعلام هاي قراردادي
  • مباحث مرتبط با مديريت ادعا در قرارداد