هر اثر معماری که آرامش را القا نمی ­کند خطاست. “لوویس باراگان”
در حال افزودن به سبد ...
30 ساعت
مدت زمان دوره
توضیحات دوره
راندو ماژیک
شروع کار با ماژیک :
  • نحوه استفاده از ماژیک های راندو
  • نحوه ست کردن رنگ ماژیک
  • راندو مصالح ساختمانی شامل چوب ، فلز، آجر، شیشه، پارچه، آب
  • راندو عناصر گیاهی شامل درخت، درختچه، چمن
  • راندو مبلمان داخلی
  • راندو اجزای داخلی تزئیناتی شامل فرش، کاغذ دیواری، چراغ های تزئینی
در راندو با ماژیک حرفه ای تر باشیم :
  • آشنایی با نحوه راندو پرسپکتیو های داخلی و خارجی
  • آشنایی با نحوه راندو پلان
  • آشنایی با نحوه راندو نما
  • آشنایی با نحوه راندو در شیت های معماری