تاریخ معماری معاصر که تقریبا 10 سوال از آن در کنکور کارشناسی ارشد معماری مطرح میشود، مرتبط است با آنچه در دوران معاصر و پس از
رنسانی در معماری پدید آمده است. پیدایش نظریه های معماری و نظریه پردازان معماری مثل آلبرتی و پیدایش سبک های متفاوت معماری و
معمارانی که پدید آورنده ی این سبک ها بوده اند، را شامل مبشود. مثل معماری ارگانیک، های تک، فولدینگ و …
 
منابعی که میتوانید برای درس تاریخ معماری معاصر بخوانید :
 
آشنایی با معماری معاصر غرب (حامد کامل نیا)
آشنایی با معماری معاصر غرب (وحید قبادیان)
معماری معاصر غرب، ریشه ها و مفاهیم (امیر بانی مسعود)
کلاس ها و جزوات اصفهان معمار
 
 
کلمات کلیدی : تاریخ معاصر کنکور – تاریخ معاصر کنکور کارشناسی ارشد – تاریخ معاصر ارشد معماری