تفاوت میان معماری خوب و بد، مدت زمانی است که در آن سپری می کنیم. “دیوید چیپرفیلد”

درباره ما

اصفهان معمار مدرسه ای است که به صورت کوچک می نماید. کتابخانه ای محدود، چندین کلاس، چندیدن رایانه، یک عده جوان و عده ای راه بران و استادان معتقد و علاقه مند به پیوند به جهان معاصر. ولی در معنی می تواند بسیار بزرگ باشد. اینجا خانقاه دانش پژوهشان و هنردوستانی است که می خواهند با دنیای دانش و هنر پیوند پیدا کنند. میلیون ها جوان ایرانی هنردوست در سرتاسر کشور هستند و میل دارند با کاروان دانش، با دنیای معاصر پیش بروند و اصفهان معمار از سال 1385 تاکنون میزبان هزاران علاقه مند بوده است. اینجا کاروانسرایی بر سر راه جوانان خردجوست.
دو قرن اخیر در قهر و آشتی با کشورهای قدرتمند و سازمان های جهانی گذراندیم و دل به وفای دیگران بستیم که آینده اقتصادی و اجتماعی دراز مدت ما را تأمین نکرد. از مدرسه اصفهان معمار می توان به نسل جوان پیام فرستاد که خردگرایی آمیخته با فرهنگ ملی و کار و کوشش و پایمردی همراه با شکوه قناعت و شکیبائی، پایگاه استواری است.
بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست
از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

isfahanmemar